web maker


مدیران ستادی

 موسسه فرهنگی ورزشی آبفای استان  تهران این امکان را فراهم آورده تا در محیطی زیبا و دلنشین احساس نشاط، شادابی و ورزش را تجربه کنید

پرسنل کارآزموده و توانمند مشتاقانه در خدمت شما خواهند بود

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مؤسسه

 مدیر امور اداری

 سرپرست دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی

 مدیر امور ورزش و تندرستی 

 مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه فرهنگی ورزشی آبفای استان تهران می باشد