بازدید مدیرعامل آبفای استان تهران از موسسه فرهنگی ورزشی و فنآوری

محمد رضا بختیاری مدیرعامل آبفای استان تهران صبح روز چهارشنبه 14 شهریور ماه از موسسه و اماکن زیرمجموعه آن بازدید کرد
 به گزارش دفتر طرح و برنامه ،در نشستی که پس از این بازدید در موسسه صورت گرفت مدیرعامل آبفای استان تهران ضمن تمجید از اقدامات صورت گرفته در موسسه به بیان رویکرد مدیریتی خود درخصوص فرآیند اجرای فعالیت های رفاهی ،فرهنگی و ورزشی در آب و فاضلاب پرداخت
بختیاری خاطر نشان کرد که تمامی فعالیت های رفاهی ،فرهنگی و ورزشی باید به صورت متمرکز توسط موسسه اجرا شود وضروری است هریک از شرکتهای زیرمجموعه آبفای استان تهران به نمایندگی از موسسه و در راستای سیاست های ابلاغی از سوی کمیته رفاه در این زمینه عمل نمایند
وی گفت : رویکرد آب و فاضلاب در زمینه یاد شده، توجه بیشتر به نیروهای صف نسبت به ستاد است به همین منظور فراگیر بودن فعالیت های رفاهی ،فرهنگی و ورزشی بیش از پیش باید مورد توجه قرارگیرد
بختیاری اظهار داشت : در زمینه فعالیت های رفاهی باید سیستمی پایدار پی ریزی نمود ، سیستمی که متکی به فرد نبوده و به صورت فرآیندی و براساس ضوابط و مقررات از پیش تعیین شده قابل اجرا و پیاده سازی باشد. سیستمی که ارائه خدمات و امکانات با بالاترین کیفیت و هزینه های مقرون به صرفه را هدف خود قرار دهد
در جریان این نشست محسن پارسا،مدیرعامل موسسه به معرفی بخشها،اقدامات و برنامه های شاخص موسسه پرداخت
لازم به ذکر است که بختیاری پس از بازدید از اماکن پذیرایی یاس و آبگینه ، مجموعه ورزشی میلاد،آرایشگاه مردانه و مجموعه ستادی موسسه ،بر ضرورت بازسازی آشپزخانه مجموعه پذیرایی آبگینه و تشکیل اتاق فکر در موسسه به منظور پردازش طرح های رفاهی،فرهنگی و ورزشی با هدف کاهش هزینه های غیر ضروری و پیشگیری از موازی کاری و افزایش ضریب اطمینان در دستیابی به نتایج مطلوب و کاهش خطا در اجرای طرح های مذکور، تاکید کرد . همچنین وی با اجرای چند طرح موسسه از جمله تاسیس مجدد مهد کودک در آبفای استان تهران موافقت نمود

how to develop your own website

بازدید ممیزین وزارت بهداشت، آموزش و پزشکی جهت ارزیابی جشنواره سلامت

با توجه به اینکه شرکت آب و فاضلاب استان تهران تنها دستگاه اجرایی برتر در سطح استان بوده است، بازدید میدانی توسط ممیزین محترم در تاریخ ۹۷/۳/۲۲ از دوایر مربوطه به منظور راستی آزمایی و تایید عملکرد و مستندات به عمل آمد